Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Nowe rozporządzenia - 27.10

Szanowni Klienci,

W zgodzie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 informujemy, że zmienia się sposób funkcjonowania naszych obiektów:

- Hala sportowo-widowiskowa – Funkcjonuje bez zmian. Na obiekcie odbywać się będą zajęcia sportowe z osobami oraz podmiotami, z którymi OSiR Lubsko zawarł umowę.
Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Rodzice dzieci uczestniczących w treningu nie mają możliwości przebywania na obiekcie podczas zajęć.

- Stadion miejski – Funkcjonuje bez zmian. Na stadionie odbywać się będą treningi klubów oraz mecze ligowe. Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Rodzice dzieci uczestniczących w treningu nie mają możliwości przebywania na boisku podczas zajęć.

- Kręgielnia – Wyłącznie dla grup zorganizowanych. Max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego.

Podmiot udostępniający obiekt zobowiązuje się do przestrzegania zasad, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020.

Wszyscy uczestnicy zajęć zorganizowanych muszą dostosować się do obowiązującego reżimu sanitarnego.

Informacje z posta w pigułce

Nowe rozporządzenia - 17.10.2020

Zgodnie z wytycznymi podanymi na rządowym serwisie „www.gov.pl” informujemy, że:

- Siłownia zostaje zamknięta od dnia 17.10.2020.

Wszystkie aktywne karnety zostaną przedłużone.

 

W trosce o zdrowie pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku prosimy wszystkich interesantów o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i kontaktowania się w formie telefonicznej, korespondencji tradycyjnej lub e-mailem.

Kontakt:

Sekretariat OSiR – 68 372 21 21

E-mail: osir@lubsko.pl

Siłownia zamknięta od 17.10, Noś maseczkę na terenie obiektu i dezynfekuj ręce.

Konkurs na wynajem pomieszczeń garażowych na stadionie miejski w Lubsku

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Lubsku
 ogłasza konkurs ofert na wynajem 2 pomieszczeń garażowych
 o  powierzchni 32 m2  każdy przy ul. Sportowej 48 (stadion).
 
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w załącznikach.
 
[konkurs rozstrzygnięto - wyniki w załączniku]