Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Decyzja odnośnie odstępstwa od zakazu połowu

Prosimy wszystkich wędkujących o zapoznanie się z poniższą decyzją Marszałka Województwa odnośnie odstępstwa od zakazu połowu z gatunku sum Europejski nad Zalewem Karaś.

Odstępuje się od zakazu połowu ryb z gatunku Sum Europejski nad Zalewem Karaś do 31 maja 2025