Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Nowe rozporządzenia - 27.10

Szanowni Klienci,

W zgodzie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 informujemy, że zmienia się sposób funkcjonowania naszych obiektów:

- Hala sportowo-widowiskowa – Funkcjonuje bez zmian. Na obiekcie odbywać się będą zajęcia sportowe z osobami oraz podmiotami, z którymi OSiR Lubsko zawarł umowę.
Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Rodzice dzieci uczestniczących w treningu nie mają możliwości przebywania na obiekcie podczas zajęć.

- Stadion miejski – Funkcjonuje bez zmian. Na stadionie odbywać się będą treningi klubów oraz mecze ligowe. Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Rodzice dzieci uczestniczących w treningu nie mają możliwości przebywania na boisku podczas zajęć.

- Kręgielnia – Wyłącznie dla grup zorganizowanych. Max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego.

Podmiot udostępniający obiekt zobowiązuje się do przestrzegania zasad, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020.

Wszyscy uczestnicy zajęć zorganizowanych muszą dostosować się do obowiązującego reżimu sanitarnego.

Informacje z posta w pigułce